MEČE A OSTATNÍ CHLADNÉ ZBRANĚ

Zbraně jsou zcela určitě tak staré, jako lidstvo samo

Nedá se však již s určitostí říci, zda člověk poprvé použil zbraň k obraně, lovu či proti jinému člověku. S určitostí pouze víme, že zbraně člověka provázeli napříč staletími a stejně jako člověk prošly i zbraně svým vývojem. Odráží se v nich řemeslná zručnost člověka a jsou okázalou ozdobou mnoha sbírek.

Chladné zbraně

Dřevěná replika meče z 10.stol
Zaměřujeme se na dobu ve které vládli především zbraně chladné.

Co to vlastně jsou zbraně chladné?

Velice krásnou definici chladných zbraní jsem našel v knize Petra Klučiny (Zbroj a zbraně ), kde píše, že chladné zbraně jsou: bojové prostředky, které ovládá jejich držitel přímo svou svalovou silou. Dělí se podle mnoha kritérií, my si však vystačíme se základním rozdělením:

Nejstarší válečníci a tedy první dochované zmíňky o zbraních

 • Nejstarší válečníci o nichž máme podrobné zprávy byli Asyřané (2000-612 př.Kr.).
 • Řekové a Římané zdokonalili válečné obléhací stroje.
 • Číňané 200 let př.Kr. předvedli světu čemu se říká opevnění a jak rychle dokáže uhánět válečník na koňském hřbetě, opatřeném sedlem. O 800let později ještě přivěsili k sedlu třmeny.


 • O vývoji chladných zbraní a válečnictví se můžete podrobně dočíst v odborné literatuře ze které také hojně čerpáme.

  My se zabýváme výrobou replik chladných zbraní od starověku až po renesanci.
  Repliky chladných zbraní vyrábíme z nekovových materiálů, zejména z překližky a ze dřeva.

  Výroba dřevěného meče

  Vyrobte si vlastní dřevěný meč. Z našich komponentů je to hračka. Rozložený templářský meč Stavebnicové dřevěné meče rozvíjí tvůrčí schopnosti dětí, podněcují zájem o historii a vztah k vlastnoručnímu výrobku. Komponenty dřevěného meče jsou vyrobeny z překližky. Připravili jsme pro Vás tři základní tipy.

  čtěte článek …

  Jak vyrábíme dřevěné meče my?

  Dřevěný meč lze koupit leckde, lze si jej vyrobit i svépomocí. My vám ovšem nabízíme dřevěné meče s historicky věrným vzhledem. Naše dřevěné meče jsou vyrobené z pevné a lehké bukové překližky, která netřískuje a je tedy bezpečná. Navíc k mečům vyrábíme také pochvy či průchodky.

  čtěte článek …

  Zbraně sečné

  Zbraně sečné, jak vyplývá již z jejich názvu jsou zbraně určené k seku, tedy meče, šavle a tesáky. Meče však v historii plnily i jiné funkce, např jako stavovský odznak či při ceremoniálech. Meče také prošli dlouhým a zajímavým historickým vývojem. A to včetně mečů dřevěných - věřte tomu nebo ne i dřevěné meče měli v historii své místo.

  čtěte článek …

  Zbraně bodné

  Mezi bodné zbraně patří především dýky. Dýka je součástí zbroje středověkého rytíře prokazatelně od 14.stol. Je pravděpodobné, že se dýky používali již dříve podle vzoru Římanů, ale důkazy pro toto tvrzení nemáme. Dýky procházeli vlastním vývojem, ovlivňovány potřebami válečníků, postupem technologií ale hlavně módou. Bylo by velice složité sestavit ucelenou samostatnou řadu vývoje dýky. Vybrali jsme několik výrazných zástupců, které Vám zde představujeme. Asi nejstarší známou dýkou bude dýka terčová.

  čtěte článek …

  Aktuality

  Vánoce 2023

  Pro letošní vánoční objednávky překlikněte na náš novější web www.drevenemece.cz.
  Web papirovehelmy.cz pro tento rok uzavírám.

  Slamburk 2023

  Palcát

  Palcát