Zbraně bodné

Mezi bodné zbraně patří především dýky. Dýka je součástí zbroje středověkého rytíře prokazatelně od 14.stol. Je pravděpodobné, že se dýky používali již dříve podle vzoru Římanů, ale důkazy pro toto tvrzení nemáme. Dýky procházeli vlastním vývojem, ovlivňovány potřebami válečníků, postupem technologií ale hlavně módou. Bylo by velice složité sestavit ucelenou samostatnou řadu vývoje dýky. Vybrali jsme několik výrazných zástupců, které Vám zde představujeme. Asi nejstarší známou dýkou bude dýka terčová.

Terčová dýka

Terčová dýka

Terčová dýka (někde se také píše tárčová dýka) své jméno získala podle kruhovité záštity a hlavice ve tvaru terčíku. Terčová dýka měla tří až čtyř hrané ostří a je tedy zařazována mezi zbraně dobíjecí. Sloužila k usmrcení přemoženého protivníka. Jako poboční zbraň se nosila v pochvě na volném, zpravidla dlouhém úvazu (zavěšení). Protože záštitu neměla ve tvaru příčky ale kolečka – terče, nezachytávala se při nošení v pochvě o výčnělky zbroje. Na dobových iluminacích vídáme dýky připevněné ke zbroji na jako paže dlouhém řetězu nebo provazu, aby se zbraně nezmocnil protivník.

… tuto dýku do naší nabídky replik „papírové helmy a dřevěné meče“ máme v plánu vložit před zahájením sezóny 2017.

Pozdně gotická dýka

Pozdně gotická dýka

Tuto dýku jsme nalezli na dochovaném opasku spolu s mečem, na zbroji Italského šlechtice. Příčka (záštita), jílec a jeho zdobení spolu s hlavicí korespondují s mečem a tvoří tak velice efektní sadu.

… tuto dýku v naší nabídce replik „papírové helmy a dřevěné meče“ naleznete pod odkazem zde a s ní související meč pod heslem „Jezdecký meč“.

Dýka pro levou ruku – „Levoručka“

…článek v přípravě…

Aktuality

Slamburk 2023

Palcát

Palcát

Závěsníky

Nové závěsníky