České erby a Heraldika

Štít je důležitá součást výzbroje středověkého rytíře

RYTÍŘI BEZ ERBŮ Do rukou středověkého rytíře neodmyslitelně patří vedle meče štít. Jednak jako součást zbroje sloužící k odrážení soupeřových ran, ale také jako plocha pro vyobrazení erbu. K vývoji erbů přispěli ve druhé třetině 12.stol změny v bojové technice, kdy se rytíř v plné válečné zbroji s uzavřenou hrncovou přilbicí stával anonymním. Velice těžko se v bitevní vřavě odlišoval nepřítel od spojence.

Pestré barvy erbu - základ srozumitelnosti

Ukázka erbů

Vymalováním erbu pestrými a kontrastními barvami došlo k jisté obrazové identitě. Erbů se začalo hojně využívat nejenom na štítech, ale přesouvaly se i na další části zbroje (varkoče, helmice…), stávaly se jakousi válečnickou módou. Pomalu se z heraldiky odděloval samostatný vědní obor, který se zabýval studiem pravidel a zvyklostí, podle nichž se znaky na erbech tvoří a popisují, určují a kreslí. Heraldika se zabývala výhradně erby spojovanými s určitou osobou a jejich dědičností.

Jak vypadají naše repliky štítů?

rytir-s-erbem.jpg, 19 kB

Námi nabízené štíty jdou zhotoveny ze sololitu, tvaru gotického a nesou heraldické znaky více než třiceti českých rodů. Erby jsou opatřeny řemením pro nesení v levé ruce. Erby používáme co nejjednodušší, nejčastěji s gotickými nebo raně renesančními figurami. Do nabídky zařazujeme pouze nejznámější erby.

Katalog štítů

Vaše ratolest tak získá hračku a učební pomůcku zároveň!

Jak přistupujeme k heraldice?

Heraldiku se již pokoušelo definovat a obsáhnout mnoho autorů a bylo o ní napsáno bezpočet knih. Naším úkolem zde není objevovat nové obzory a přít se s odborníky na heraldiku. Naopak. Rádi bychom širší veřejnosti připomněli pouze základ základů z nauky o erbech (hrealdiky), a to formou dětské hry. Nejenom evropská, ale hlavně česká historie je tak zajímavá, že by bylo přece škoda všechno zapomenout, nebo i základní vědomosti přenechat pouze zasvěcenému kruhu nadšenců a odborníků.

A přitom domácí výroba erbu nemusí být příliš složitá

...zvládne to i dítě... Máte chuť si po domácku vyrobit vlastní štít s erbem? Nebo by jste si raději objednali prázdný štít v naší nabídce a ten si vymalovali podle svého gusta? Rádi vám udělíme několik užitečných rad aby váš štít a erb získal punc reálného vzhledu. Pomůžeme vám s výběrem vhodných barev a motivů (odborně figur). V neposlední řadě vám poradíme kde a jak hledat inspiraci k tvorbě vlastního erbu.

čtěte článek …

Velký obdélníkový štít a jeho použití římskými legionáři

Scutum zelený Velký obdélníkový štít je velmi zajímavým kouskem v historickém vývoji štítů. V článku se dovíte jak z nich římští legionáři sestavovali obrannou formaci zvanou želva (testudo).

čtěte článek …

Falanga - Greek Thespian hoplite in Thermopylae

Co je to tedy falanga?

Greek Thespian hoplite in Thermopylae Falanga - je název formace, kterou používali řečtí vojáci. Falangu znáte z filmu „300: Bitva u Thermopyl“ kde je vcelku věrohodně zobrazena. Víte, že falanga měla více podob dle bojové situace? Zajímají Vás další podrobnosti příslovečně tvrdého života v řecké Spartě?

čtěte článek …

Připravujeme rozšíření nabídky erbů

Připravujeme také štíty mandlového tvaru, normanské, a již jsme na trh uvedli několik málo sérií keltských štítů.

Černý rytíř – černého či prázdného štítu používal válečník na kolbišti při turnaji, pokud z nějakých důvodů potřeboval utajit svoji identitu. Jednalo se zpravidla o vyšší šlechtice, nebo samotné panovníky. Císař Karel IV tohoto práva využíval často.

varkoč - (svrchní rytířský oděv v heraldických barvách)

Aktuality

Vánoce 2023

Pro letošní vánoční objednávky překlikněte na náš novější web www.drevenemece.cz.
Web papirovehelmy.cz pro tento rok uzavírám.

Slamburk 2023

Palcát

Palcát