Home >> Repliky štítů

Erb s českou orlicí

Katalogové číslo:04-02-226
Cena:420 Kč
Erb s českou orlicí

Zbrojnice-štíty Tyto štíty vyrábíme ze sololitu 43cm vysoké, mírně prohnuté a jsou opatřeny řemením pro nesení v levé ruce.

Od 10.11.2007 ...ohýbáme štíty!


Vývoj erbu

U nás byla nejstarším známým přemyslovským, a tím také českým, znakem černá, tzv. plamenná orlice (tj. s červenými plamínky) ve stříbrném poli; někdy se zlatým perisoniem. Tato orlice byla v podvědomí národa mylně spojována s osobou knížete Václava (┼ 929 či 935), a proto je též nazývána orlicí svatováclavskou. Nejstarší dochované vyobrazení této orlice nacházíme na pečeti z roku 1192, kterou užíval králevic Přemysl, potomní český král Přemysl Otakar I. (1197-1230). Není však vyloučeno, že téhož znamení užíval již kníže Vladislav II. (1140-1173), a to v době 2. křížové výpravy evropských panovníků a šlechty do Svaté země, které se tento český kníže a pak král rovněž zúčastnil.
Zatím co u nás plamenná orlice jako symbol zanikla, žije dál ve znaku biskupství tridentského, které ji dostalo udělenou od krále Jana Lucemburského.
Podle kroniky tak řečeného Dalimila dostal erb stříbrného lva v červeném poli Vladislav II. Od římsko-německého císaře Fridricha I. Barbarossy odměnou za pomoc při válečném tažení proti lombardským městům, která odepřela císaři poslušnost, a zvláště pak za dobytí Milána dne 23. července 1158. Vladislav II. se za odměnu stal od roku 1158 českým králem. Již před nim získal královský titul, jen pro svou osobu, roku 1085 Vratislav II. Trvale a dědičně se staly Čechy královstvím až roku 1198, za Přemysla Otakara I., listinou Filipa Staufského (1198-1208). Znovu to bylo potvrzeno Zlatou bulou sicilskou císaře Fridricha II. (1212-1250) z roku 1212. Historicky je lev ve štítě doložen poprvé až na pečeti markraběte moravského Vladislava Jindřicha, připojené k listině ze dne 31. prosince 1213.

Od poloviny 13. století Český lev se erbovním znamením českého království stává stříbrný, zlatě korunovaný, dvouocasý lev ve skoku v červeném poli.


Znakem Moravy je stříbrno-červeně šachovaná orlice zlatě korunovaná a se zlatou zbrojí v modrém poli.Moravská orlice Na žádost moravského zemského hejtmana Jindřicha z Lipé a některých dalších moravských pánů polepšil císař Fridrich III. roku 1462 šachování na zlato-červené, ale změna nebyla moravským zemským sněmem přijata a potvrzena.
Slezsko užívá ve zlatém štítě černou korunovanou orlici s červenou zbrojí a se stříbrným perisoniem na hrudi.Slezská orlice

Zdroj informací: Milan Buben- Heraldika

Aktuality

Zásilkovna 99,-Kč

Prodám stánek

Naskladňuji