Home >> Repliky štítů

Moravská orlice

Katalogové číslo:04-02-227
Cena:420 Kč
Moravská orlice

Zbrojnice-štíty Tyto štíty vyrábíme ze sololitu 43cm vysoké, mírně prohnuté a jsou opatřeny řemením pro nesení na paži. Štít je určený k obraně proti dřevěnému meči.

Moravská orlice

Obecná erbovní figura.

Znakem Moravy je stříbrno-červeně šachovaná orlice zlatě korunovaná a se zlatou zbrojí v modrém poli. Ale nebylo tomu tak vždy...

Starší moravský znak Když se ve Vídni roku 1462 vzbouřili proti císaři Fridrichu III., tak Češi a Moravané pod vedením českého krále a moravského markraběte Jiřího z Poděbrad přispěchali císaři na pomoc. Na základě moravského erbovního listu císaře Fridricha III. z roku 1462 jako vděčnost za vojenskou pomoc při vzpouře byl moravský znak na žádost moravského zemského hejtmana Jindřicha z Lipé polepšen změnou stříbrného šachování na zlaté. Plný moravský znak Tato výsada se ale na Moravě neujala protože Jindřich z Lipé nedojednal tuto změnu se zemským sněmem a ten nový znak nepotvrdil. Toto polepšení bylo 1628 potvrzeno Ferdinandem II.
Následně byly používány obě barevné varianty, ale úřady stále užívaly staré stříbrnočervené šachování a ještě roku 1836 byl vydán úřední popis znaků všech zemí rakouských s moravskou orlicí červenobílou. Pak stavové moravští byli upozorněni na privilegium z roku 1462 a požádali ve dvorské kanceláři, aby jim potvrdila orlici červenožlutou. Moravská orlice před polepšením na zlato-červené šachování Zemský sněm se poté roku 1848 usnesl na tom, že: „země moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici v pravo hledící, v poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená“. Ministerstvo vnitra jim tento požadavek potvrdilo v letech 1849 i 1888, ale na velkém a středním habsburském znaku bylo stabilně používáno původní stříbrnočervené šachování. Tímto Morava používala jiný znak, než císařství pro své diplomatické účely a to až do 1915, kdy bylo šachování ve středním znaku změněno na zlatočervené. Od roku 1918 se přešlo na výlučné používání původní stříbrnočervené moravské orlice v modrém poli, neboť vychází z tradičních slovanských barev – červené, bíle a modré. Z právního hlediska bylo pak stříbrnočervené šachování v moravském znaku výslovně potvrzeno zákonem č. 252/1920 Sb.

Zdroj informací: Wikipedie - vřele doporučujeme.

Aktuality

Zásilkovna 99,-Kč

Prodám stánek

Naskladňuji