Home >> Repliky štítů

Český lev 43cm

Katalogové číslo:04-02-228
Cena:420 Kč
Český lev 43cm

Štíty vyrábíme ze sololitu 43cm vysoké, mírně vertikálně prohnuté.
Štíty jsou opatřeny řemením pro nesení na paži.
Povrch štítu kryjí tři až čtyři vrstvy barvy Balakryl, což výrazně zvyšuje jeho odolnost proti oděru a umocňuje výsledný vzhled.
Obecná figura (obrázek erbu) je vyřezaná ze samolepící fólie, která se používá k reklamním polepům na autech. Její pevnost a přilnavost zaručuje výrobce těchto fólií.
Štíty jsou pevné a vhodné k šermu s dřevěnými zbraněmi.

Další nabízené velikosti

  • Velikost 51cm - Standardně nabízíme štít ve velikosti 51cm na výšku. Tato velikost je pohodlná pro nošení štítu na paži a používání při šermu. Teto rozměr opatřujeme řemeny pro nesení štítu na paži.
  • Velikost 60cm- tato velikost je vhodná pro štít sloužící k dekoraci. Pro výzdobu sálů, školních učeben, ceremoniálních prostor... Opatřujeme jej pouze řemínkem k zavěšení na stěnu. Znak je z dálky zřetelný a barvostálý i ve slunečním svitu.

Erb s Českým dvouocasým lvem je hodně žádaný.

Dlouho se mi nedařilo namalovat tu správnou figuru. Až jsem našel v jedné staré kronice obrázek od neznámého autora. Dva lvy po stranách královské koruny. A to byl přesně ten mnou vysněný lev. Trošku jsem jej upravil a přenesl na štít. Takto si představuji hrdého Českého lva.
Snad se bude líbit i Vám a tento obrázek nezmizí v propadlišti dějin. Určitě by to potěšilo i dávného kreslíře s citem pro proporce.

Trocha historie nikoho nezabije…

Detail hlavy lva

Do roku 1253 byla svatováclavská orlice hlavním symbolem českého krále. Ostatní Přemyslovci měli v erbu jednoocasého stříbrného lva v červeném poli.
V roce 1247 přijal Přemysl Otakar II., jako markrabě moravský, znamení dvouocasého lva. Tento lev se 23. září 1253, když Přemysl Otakar II. zdědil královský trůn, stal znakem českého krále.
Štít s českým lvem
Rytíř Jan z Olešné Od roku 1270 užíval Přemysl Otakar II. pečeti s jezdcem, který nese červený prapor s bílým dvou-
ocasým lvem. Od znaku českého krále byly odvo-
zeny i oficiální barvy. Pečeti českých králů se za-
věšovaly na bílo-červené závěsy. Za vlády Přemysla Otakara II. vznikla také moravská stříbrno-červeně šachovaná orlice. Po smrti Přemysla Otakara II. si šlechtická zemská obec přivlastnila za svůj znak dvouocasého lva. Po celou první polovinu 13. století u nás byly užívány orlice a lev souběžně.
Za vlády Jana Lucemburského byl zaveden čtvrcený štít s českým lvem v 1. a 4. poli a ve 2. a 3. poli byl znak lucemburského hrabství. Krále však nadále reprezentovala pečeť se samostatným dvouocasým lvem, které se od 14. století říkalo pečeť koruny české.

(Zdroj- výňatek článku firmy VELEBNÝ A FAM s třistaletou rodinou tradicí ve vyšívání vlajek.)

Aktuality

Kamenná prodejna

Jak vznikala galerie

Tábor rytířů

Slamburk 2019 v přípravě

Oficiální stránky
bitvy o Slamburk