Historický vývoj helem a jejich rozdělení dle konstrukce

Vývoj helem do 14. století

Konstrukce Rytířských přileb prošla během historie velmi zajímavým a bohatým vývojem. Tu byly některé konstrukční prvky přejímány od ukořistěných přileb nepřítele, jinde musela přilba reagovat na vývoj nových zbraní nebo změnila svou konstrukci podle způsobu boje. Přilby též měli různou konstrukci dle účelu, kterému sloužili. A v neposlední řadě byl významným faktorem ve vývoji přileb i technologický pokrok.

Žebrová přilba nalezená ve Finsku I přilba měla dlouhý a zajímavý vývoj. Měnila tvar a přizpůsobovala se taktice boje. Vyráběly se přilby k určitému použití:

  • jinou přilbu používal těžkooděný jezdec
  • jinou obránce hradeb
  • úplně samostatným vývojem prošly přilby používané v turnajích

Vývoj Helem či přilbic (obojí je správně)* poznamenalo zejména použití materiálu a znalost zpracování kovů.

Jak pravděpodobně vypadaly první přilby?

První přilby byly pravděpodobně z hrubé kůže, postupem času byly přilby doplňované pruhy a pásy kovu.

Nejstarší dochované typy přileb

V hrobech Vikingů byly nalezeny nejstarší nám známé dochované typy přileb a to helma žebrová. A již na těchto helmách jsou patrné změny a úpravy, ovlivňované zkušenostmi z válečných výprav k Římu.

Vikingové upravovali své helmy po vzoru nepřátel

Žebrová přilba doplněná lícnicemi Úprava bojových přileb dle zkušeností nepřítele není nic neobvyklého. I když se v každém národě používaly přilby typické pro jejich územní celek, tyto změny jsou naprosto běžné. Přilby a zbroje se stávaly i válečnou kořistí. K římským přilbám bývaly přivěšeny lícnice, kryjící tvář a v některých případech i obličejovou část (viz.obrázek). Tyto doplňky se začaly objevovat i na přilbách vikingů, v podobě jakýchsi brýlí či celého zákrytu obličejové části. A následovala řada dalších vylepšení bojových přileb k ochraně týlu a dalších doplňků.

Jak vznikly z přileb otevřených přilby uzavřené?

Všechny helmy s odkrytou obličejovou částí se souhrnně nazývají helmy otevřené. K helmám otevřeným patří:

Doplněním krytů tváře lícnicemi se pomalu přesouváme do kategorie přileb uzavřených. Tyto lícnice nejdříve nacházíme u římských přileb, kterým budeme později věnovat samostatnou kapitolu. Vraťme se zatím na naše území.

Hrncová helma

Hrncová helma Protějškem otevřených přileb je helma uzavřená. Základní uzavřená přilba bývá válcového tvaru, opatřena jen malými otvory pro oči a několika ventilačními otvory. Takové přilby známe zejména z křížových výprav pod názvem helma hrncová..

Výhody a nevýhody hrncových přileb

Váhu hrncové přilby nesla hlava a rytíř s ní zároveň s hlavou také otáčel. Takové přilby byly poměrně těžké a nepohodlné, avšak poskytovaly dobrou ochranu. Díky jednoduché konstrukci mohl hrncové přilby vyrábět patrně i zručnější kovář.

Každá hrncová přilba byl originál

Typická hrncová přilba ze druhé poloviny 13.století Pochopitelně neexistoval žádný jednotný nebo standardizovaný typ hrncové přilby. Lišily se kus od kusu a záleželo jenom na dovednostech kováře a potřebách bojovníka. Hrncová přilba bývala nahoře opatřena kovovou obručí zpevňující její okraj proti úderu vedenému z hora na přilbu. Od čela přilby až po bradu se táhl lícní hřeben a nebo jenom silnější plát kovu, chránící válečníka proti příčnému seku na průzory.

Jak si rytíři nasazovali hrncové přilby?

Tvar přilby s plochým zvonem nebyl anatomický a bylo ji potřeba na hlavě nějak zajistit, aby na hlavě neklouzala a nesvážela se ze strany na stranu. Kromě běžné plátěné čepičky (která se nosila i samotná v civilu) se ještě pod přilby nosily čepičky vycpávané a prošívané, uvazované pod bradou - batvat . Helma dosedla na vycpávky a vycpávka tak utěsnila hlavu v přilbě proti posunu. To se často ještě kombinovalo s kroužkovou kapucí.

K objednávce hrncové helmy pro děti.

Kbelcová helma - další vývojový stupeň helmy hrncové

Kbelcová helma Až do počátku 14. stol. převládal u uzavřených přileb hrncovitý tvar. Postupně ho však vytlačil nový typ přilby – Přilba kbelcová.

Konstrukce kbelcové přilby

Konstrukcí i použitím se kbelcová přilba podobala přilbě hrncové. Rozdíl spočíval ve vrcholu, který je u kbelcové přilby vykován do více nebo méně zaobleného zvonu, zatímco přilba hrncová měla vrchol plochý. Byla zde mnohem větší šance, že po takovémto tvaru zvonu meč lépe sklouzne. I konstrukce kbelcové helmy byla mnohem odolnější.

Další specializace kbelcové přilby pro turnaje

Dalším vylepšením kbelcových přileb bylo, že průduchy se ve větším počtu začali objevovat na pravé straně přilby a mnohem menší počet, nebo vůbec žádný nebyl na straně levé, přivrácené k protivníkovi. Účelem bylo zachovat stranu přilby na kterou dopadalo soupeřovo kopí co nejhladší. (Přilbu kbelcovou do nabídky zařadíme po dokončení všech potřebných testů).

Definitivní rozdělení vývoje hrncové a kbelcové turnajové přilby

Kbelcové helmy se stále zvětšovaly a začali být příliš těžké, aby jejich váhu nesla pouze hlava a páteř. Nakonec vznikla mohutná a těžká přilba dosedající až na ramena, která nesla celou její váhu. Rytíř tedy otáčel hlavou v přilbě, zatím co přilba byla pevně připevněna k přední a zadní části zbroje. Tyto přilby se používaly zejména k turnajům a proto byly též nazývány přilbou turnajovou. Z ní se dál postupem vyvinula helma kolčí. (Kolčí helmu prozatím přeskočíme.)

Použití kbelcových přileb v bitvách

V bitvách se používala těžká velká přilba pouze pro první úder těžké jízdy. Po té jezdec přilbu sňal, zavěsil na řetěz nebo řemen a v bitvě pokračoval s lehčí přilbou tipu šlap (také bacinet, galea, casis).

Proč tomu tak bylo? Válečník potřeboval v bitevní vřavě mít zejména přehled, co se kolem něho děje. V těžké kbelcové přilbě měl pouze velice omezený výhled a to mohlo být v bitevní vřavě pro něho fatální. Stupňovala se potřeba výhled z přilby zakrývat a odkrývat podle momentální situace na bojišti a zde někde nám vzniká přilba s odklopitelným hledím.

Zdroj informací a obrázků: Petr Klučina - Zbroj a zbraně (vřele doporučujeme!)

Šlap

Ve 14.stol se stala nejpoužívanější ochranou hlavy přilba typu šlap.

Šlap s kroužkovým závěsem Přilba typu šlap mnohem lépe kopírovala anatomický tvar lebky a proto na hlavě i lépe a pevněji seděla. Používala se současně s těžkými kbelcovými přilbami, které se po prvním úderu těžké jízdy odkládali. V bitvě poté válečník pokračoval s touto lehčí přilbou, která mu zaručovala mnohem lepší výhled a přehled o bojišti. Šlapy byly doplňovány kroužkovým závěsem, připevněným k spodnímu okraji přilby, spadajícím až na ramena. V této fázi se ještě jedná o otevřený typ přilby. Později se ke šlapu začali připevňovat různé druhy odklopitelného hledí.

K objednávce šlapu z naší nabídky.

Přilby s odklopitelným hledím

Zde se dostáváme k nejobsáhlejší části vývoje helem a pro pozorovatele i k nejatraktivnější.

Aktuality

Kamenná prodejna

Jak vznikala galerie

Tábor rytířů

Slamburk 2019 v přípravě

Oficiální stránky
bitvy o Slamburk